fbpx

All Posts in Tag: Đối tượng được mua nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội là gì?

1. Nhà ở xã hội là gì? a. Đối tượng nào được mua nhà ở xã hội? Theo điều 49 Luật nhà ở 2014, có 10 đối tượng được được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội;…