fbpx

All Posts in Tag: Chủ đầu tư Him Lam

Công ty Cổ phần Him Lam

1. Thông tin tổng quan 2. Dự án thực hiện Tên dự án Vị trí Quy mô – Loại hình Hiện trạng HIM LAM GREEN PARK  Tọa lạc tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  Biệt…