fbpx

TIN TỨC

Nhà ở xã hội là gì?

1. Nhà ở xã hội là gì?

Nhà ở xã hội là một loại hình nhà ở thuộc sở hữu của cơ quan nhà nước (có thể trung ương hoặc địa phương) hoặc các loại hình nhà được sở hữu và quản lý bởi nhà nước, các tổ chức phi lợi nhuận được xây dựng với mục đích cung cấp nhà ở giá rẻ cho một số đối tượng được ưu tiên trong xã hội như công chức của nhà nước chưa có nhà ở ổn định, người có thu nhập thấp… và được cho thuê hoặc cho ở với giá rẻ so với giá thị trường

Theo Wikipedia.org

Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở

Theo khoản 7 điều 3 luật Nhà ở 2014

a. Đối tượng nào được mua nhà ở xã hội?

Theo điều 49 Luật nhà ở 2014, có 10 đối tượng được được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội;

 1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
 2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;
 3. Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;
 4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;
 5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;
 6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;
 7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
 8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;
 9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;
 10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

b. Điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định của luật Nhà ở

Theo khoản 1 điều 51 Luật nhà ở. Người thuộc đối tượng được mua Nhà ở xã hội phải thỏa 3 điều kiện sau;

 1. Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực;
 2. Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 49 của Luật này;
 3. Đối với đối tượng quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật này thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 8, 9 và 10 Điều 49 của Luật này thì không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm này.

2. Thuê mua nhà ở xã hội là gì?

Thuê mua là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong trường hợp người thuê quyết định mua tài sản. Thông thường, hợp đồng thuê mua có đối tượng là một tài sản có thời hạn khấu hao ít nhiều ngang bằng với thời hạn thuê và tổng số tiền thuê ít nhiều ngang bằng với giá trị của tài sản, Quyết định mua tài sản chỉ có thể được thực hiện khí hết hạn thuê, nghĩa là sau khi người thuê đã trả đủ số tiền thuê cho toàn bộ thời hạn thuê. Trong điều kiện ấy, người cho thuê hầu như không phải lo lắng về số phận của các quyền của mình phát sinh từ giao dịch. Nếu người thuê đã trả đủ tiền thuê và không mua thì người cho thuê chỉ việc lấy lại tài sản vốn thuộc sở hữu của mình; nếu người thuê không trả đủ tiền thuê thì người cho thuê có thể đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng thuê và cũng lấy lại tài sản thuê; nếu người thuê trả đủ tiền thuê và quyết định mua tài sản thì gần như toàn bộ nghĩa vụ trả tiền mua đã được người thuê thực hiện xong.

Theo Luatminhkhue.vn

Vậy hình thức thuê mua nhà ở xã hội là việc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội tại điều 49 Luật nhà ở 2014 tiến hành giao kết hợp đồng thuê mua với bên bán mà đối tượng tài sản chính là NHÀ Ở XÃ HỘI.

Hình thức thanh toán khi thuê mua Nhà ở xã hội: Người thuê mua nhà ở xã hội sẽ thanh toán trước cho bên cho thuê mua 20% giá trị của nhà ở thuê mua, trừ trường hợp người thuê mua có điều kiện thanh toán trước thì được thanh toán không quá 50% giá trị nhà ở thuê mua; số tiền còn lại được tính thành tiền thuê nhà để trả hàng tháng cho bên cho thuê mua trong một thời hạn nhất định; thời hạn thuê mua nhà ở xã hội tối thiểu là 05 năm; sau khi hết hạn thuê mua nhà ở và khi đã trả hết số tiền còn lại thì người thuê mua có quyền sở hữu đối với nhà ở đó.

5. Nhà nước quy định như thế nào về diện tích nhà ở xã hội?

Theo quy định tại Điều 7 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà xã hội thì.

Loại hình là nhà chung cư

Diện tích tối thiểu đối với căn hộ chung cư xã hội25 m2 sàn, tối đa là 70 m2 sàn, bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (có thể điều chỉnh tăng tiêu chuẩn diện tích căn hộ tối đa, nhưng mức tăng không quá 10% so với diện tích căn hộ tối đa là 70 m2 và bảo đảm tỷ lệ số căn hộ trong dự án xây dựng nhà ở xã hội có diện tích sàn trên 70 m2 không quá 10% tổng số căn hộ nhà ở xã hội trong dự án).

Loại hình nhà ở thấp tầng

Trường hợp nhà liền kề thấp tầng xã hội thì tiêu chuẩn diện tích đất xây dựng của mỗi căn nhà không vượt quá 70 m2, hệ số sử dụng đất không vượt quá 2,0 lần và phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

6. Sự khác và giống nhau giữa các hình thức mua, thuê mua & thuê nhà ở xã hội

Thông thường một dự án nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn ngoài ngân sách nhà nước thì cơ cấu sản phẩm sẽ được chia ra như sau;

80% nhà ở xã hội (trong đó 80% dạng bán, 20% theo dạng THUÊ MUA & THUÊ).

20% bán theo dạng thương mại.

MuaThuê MuaThuê là 3 hình thức chủ đầu tư bán sản phẩm căn hộ hoặc nhà liền kề cho người mua theo chính sách hỗ trợ xã hội. Chúng đều là sản phẩm tại một dự án, đều giống nhau về kết cấu chất lượng và vị trí. Vậy điểm khác nhau ở đây là gì?

Bảng phân biệt sự giống và khác nhau giữa mua – thuê – thuê mua nhà ở xã hội

 
  MUA THUÊ MUA THUÊ
Đối tượng Tại điều 49 Luật nhà ở Tại điều 49 Luật nhà ở Tại điều 49 Luật nhà ở
Hợp đồng Hợp đồng mua bán Hợp đồng thuê mua Hợp đồng thuê.
*Tối thiểu 5 năm.
Giá bán Không vượt quá 10% tổng chi phí đầu tư Không vượt quá 15% tổng chi phí đầu tư Không vượt quá 15% tổng chi phí đầu tư
Vay ngân hàng  Được thế chấp vay cho chính nó. Không được vay Không được vay
Bán lại & cho thuê – Trong 5 năm được bán cho người cùng đối tượng
– Sau 5 năm, đã có sổ được bán tự do
– Trong 5 năm được bán cho người cùng đối tượng
– Sau 5 năm, đã có sổ được bán tự do
Không được cho thuê lại
Sở hữu Người mua nhà sẽ được cấp sổ sau khi thanh toán 100% giá căn nhà. Sau thời gian thuê mua trên hợp đồng (tối thiểu 5 năm) người mua sẽ được cấp quyền sở hữu. Trả lại nhà cho bên thuê khi hết thời hạn thuê.
*Người thuê sẽ được ưu tiên mua sau khi hết HĐ thuê.

7. Ưu nhược điểm của nhà ở xã hội là gì?

Ưu điểm: Giá rẻ. Có thể tiếp cận các gói vay mua nhà lãi suất thấp.

Nhược điểm: Thủ tục hồ sơ khó khăn. Giới hạn thời gian bán lại. Tiền ít thì có ít tiện ích. An toàn trong phòng cháy chữa cháy hạn chế.

8. Người mua, thuê mua nhà ở xã hội có được bán lại không?

ĐƯỢC BÁN LẠI

♦ Trong 5 năm người mua, thuê mua chỉ được bán lại cho chủ đầu tư hoặc người cùng điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội tại điều 49 Luật nhà ở. Và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

♦ Sau 5 năm người mua, thuê mua căn hộ chung cư xã hội được bán lại tự do theo hình thức thương mại không hạn chế đối tượng mua cũng như giá cả. Và phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi bán theo dạng thương mại.

9. Người thuê nhà ở xã hội sau 5 năm có được mua nhà mình đang thuê không?

Nếu bạn theo dõi xuyên suốt bài viết này thì bạn đã nắm rõ một dự án nhà ở xã hội luôn có 3 hình thức giao dịch đó chính là Dạng Mua – Dạng Thuê Mua – Dạng Thuê. Vậy có một câu hỏi mà nhiều người đang đi tìm đáp án đó là.

Người ký kết hợp đồng thuê nhà ở xã hội với chủ đầu tư sau khi hết thời gian thuê có được mua nhà ở mình đang thuê không?

Để trả lời câu hỏi này thì mọi người có thể tham khảo tại khoản 3 điều 54 Luật nhà ở 2014 có quy định như sau:

“Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội mà không thuộc khu vực phải lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội riêng để cho thuê quy định tại khoản 2 Điều này thì chủ đầu tư phải dành tối thiểu 20% diện tích nhà ở xã hội trong dự án để cho thuê; chủ đầu tư được hưởng cơ chế ưu đãi xây dựng nhà ở để cho thuê theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật này đối với phần diện tích 20% nhà ở xã hội để cho thuê và được bán nhà ở này cho người đang thuê theo quy định về bán nhà ở xã hội sau thời hạn 05 năm cho thuê”.

10. Thang điểm xét duyệt hồ sơ khi dự án nhà ở xã hội có nhiều người đăng ký 

TT

Tiêu chí chấm điểm

Số điểm

1

Tiêu chí khó khăn về nhà ở:

– Chưa có nhà ở.

– Có nhà ở nhưng hư hỏng, dột, nát hoặc diện tích bình quân dưới 10 m2/người.

40

30

2

Tiêu chí về đối tượng:

– Đối tượng 1 (quy định tại các Khoản 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở).

– Đối tượng 2 (quy định tại các Khoản 4 và 9 Điều 49 của Luật Nhà ở

– Đối tượng quy định tại các Khoản 1, 8 và 10 Điều 49 của Luật Nhà ở).

30

20

40

3

Tiêu chí ưu tiên khác:

– Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 1, 2

– Hộ gia đình có 01 người thuộc đối tượng 1 và có ít nhất 01 người thuộc đối tượng 2.

– Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 2

Ghi chú: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng các tiêu chí ưu tiên khác nhau thì chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất.

10

7

4

4

Tiêu chí ưu tiên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định: (theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, nếu có)

10

11. Các chương trình vay vốn ưu đãi khi mua nhà ở xã hội

Người mua nhà ở xã hội được hỗ trợ vay 4.8%/năm

Người mua nhà ở xã hội được hỗ trợ vay 4.8%/năm

Xem chương trình cho vay tại đây

12. Nhà nước quy định như thế nào về giá bán nhà ở xã hội?

Không có quy định nào khống chế giá bán nhà ở xã hội phải dưới 15 triệu đồng/m2. Mà nhà nước quy định lợi nhuận mà chủ đầu tư nhận được khi làm nhà ở xã hội phải không được vượt quá 10%. Tuy nhiên, chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội nhậ‌n được nhiều ưu đãi về thuê, tiền sử dụng đất so với nhà thư‌ơng mại nên cơ cấu cấu thành giá luôn luôn rẻ hơn nhà ở thương mại.

13. Tải hồ sơ biểu mẫu đăng ký mua nhà ở xã hội

Mẫu số 01: Mẫu đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Tải mẫu
Mẫu số 02. Mẫu giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở đối với đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP Tải mẫu
Mẫu số 03. Mẫu giấy xác nhận đối tượng, thực trạng về nhà ở và điều kiện thu nhập đối với các đối tượng được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP Tải mẫu
Mẫu số 04. Mẫu giấy xác nhận đối tượng và thực trạng về nhà ở đối với đối tượng được quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP Tải mẫu
Mẫu số 05. Mẫu giấy xác nhận của UBND cấp huyện nơi đối tượng có nhà, đất bị thu hồi quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP Tải mẫu
Mẫu số 06. Mẫu giấy tự kê khai về Điều kiện thu nhập đối với các đối tượng được quy định tại Điểm a (trường hợp đã được nghỉ chế độ) và Điểm b Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP Tải mẫu
Mẫu số 07. Mẫu giấy xác nhận về Điều kiện thu nhập đối với các đối tượng được quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP Tải mẫu
Mẫu số 08. Mẫu đơn đăng ký thuê nhà ở xã hội đối với đối tượng được quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP Tải mẫu
Mẫu số 09. Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội Tải mẫu
Mẫu 10. Mẫu hợp đồng THUÊ nhà ở xã hội
Tải mẫu
Mẫu 11. Mẫu hợp đồng THUÊ MUA nhà ở xã hội
Tải mẫu

14. Các dự án nhà ở xã hội tại TPHCM 

Ảnh chụp một dự án nhà ở xã hội tại tphcm

Ảnh chụp một dự án nhà ở xã hội tại tphcm

NATURAL POEM (IMPERIAL PLACE) 629 Kinh Dương Vương, An, Lạc, Bình Tân
Xem tại đây
TOPAZ HOME 2 Đường 154, Phường Tân Phú, Quận 9 Xem tại đây
GREEN RIVER 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8  

 

Từ khóa:


Chia sẻ

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.